Dodatkowe informacje

Email Drukuj PDF

BAZA LOKALOWA

W naszym przedszkolu znajduje się 6 sal zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, sala gimnastyczna do zajęć ruchowych i zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 2 place zabaw wyposażone w bezpieczny i ekologiczny sprzęt terenowy( mini plac dla najmłodszych dzieci aby miały poczucie bezpieczeństwa, duży plac- przedszkolna górka), kuchnia. Wszystkie sale zajęć posiadają łazienki dla dzieci. Nasze przedszkole położone jest tuż obok parku miejskiego.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE: zgodnie z zarządzeniem Nr 109/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki zorganizowanej  w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie w tym wysokości opłat za posiłki, oraz upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 do udzielania zwolnień z opłat za posiłki

DZIENNA STAWKA ZA 2 POSIŁKI - 3,10 ZŁ , ZA 3 POSIŁKI 4 ZŁ

OPŁATA ZŁOTÓWKOWA NALICZANA JEST W ZALEŻNOŚCI OD DEKLAROWANEJ ILOŚCI GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU - przed godziną 8 i po 13

Od 1 stycznia 2017 dzieciom sześcioletnim - realizującym  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie nalicza się opłaty złotówkowej. Rodzice tych dzieci ponoszą tylko koszty wyżywienia.

ZAJĘCIA  DLA WSZYSTKICH DZIECI  W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ

J. ANGIELSKI, ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTEM TAŃCA

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ :

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE, ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM, GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

 
 
You are here: