ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Email Drukuj PDF

TEMATYKA REALIZOWANA NA ZAJĘCIACH Z J. ANGIELSKIEGO

rok 2018/2019

Wrzesień

W miesiącu wrzesień dzieci z grup III – VI na zajęciach z języka angielskiego poznały zwroty powitalne i pożegnalne, doskonaliły umiejętność: odpowiadania na pytanie What’s your name? (jak masz na imię?) I'm … (jestem …), reagowania na proste polecenia nauczyciela : stand up! Sit down! Make a circle. Ponadto utrwaliły opanowane w zeszłym roku kolory oraz poznały nowe: red, orange, green, blue, brown, pink, purple, white, black.

Październik

W październiku dzieci z grup III – VI będą uczestniczyć w zajęciach o tematyce „W przedszkolu”, podczas których będą: powtarzać rytuały związane z przebiegiem zajęć, reagować gestami i ruchami na proste polecenia, pokazywać za pomocą gestów wybrane wyrazy z piosenek i rymowanek, powtarzać słowa i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela, odpowiadać na pytania nauczyciela z wykorzystaniem prostych zwrotów angielskich lub po polsku, nazywać przybory szkolne i wyjaśniać, do czego one służą, klasyfikować przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo je przeliczać. Przedszkolaki będą również słuchać prostej historyjki obrazkowej oraz odpowiadać na pytania : What can you see? What colour can you see? Where is Play Box? How many [books] are there ? What colour is this? Is Play Box happy? Ponadto będą wykonywać polecenia: give me...; show me...

Poznane i utrwalane słownictwo: pencil, book, rubber, crayons, paints, numbers, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, blocks, cars, dolls, Teddy bear.

.............................................................................................................................................................................

rok 2017/2018

Dzieci 3,4 letnie

MAJ – 07.05-10.05

Animals in the ZOO – zwierzęta w ZOO

elephant- słoń, monkey – małpa, zebra – zebra , giraffe – żyrafa

MAJ 14.05-17.05

Five little monkeys – pięć małych małpek

one, two, three, four, five; elephant- słoń; monkey – małpa; zebra – zebra ; giraffe – żyrafa ; monkey – małpa; snake – wąż; polar bear – niedźwiedź polarny

MAJ 21.05-24.05

Mommy ! I love you! Mamusiu! Kocham Cię !

Piosenka: I love my mommy !

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

Wierszyk:

Mommy - I love you

Mommy - You're my friend

Mommy - I wish you

Many happy days

MAJ 28.05-30.05

Where do they live ? Gdzie one mieszkają ? Utrwalenie poznanego słownictwa.

On the farm – w gospodarstwie ; At the ZOO – w ZOO; elephant- słoń; monkey – małpa, zebra – zebra , giraffe – żyrafa, snake – wąż, polar bear – niedźwiedź polarny , sheep – owca , duck – kaczka, cat – kot, cow – krowa, pig – świnia, dog – pies, mouse – mysz

Dzieci 5,6 letnie

MAJ – 07.05-10.05

Animals in the ZOO – Zwierzęta w ZOO

elephant- słoń; kangaroo – kangur ; monkey – małpa; zebra – zebra; giraffe – żyrafa; snake – wąż; bear – niedźwiedź; dolphin – delfin, parrot – papuga, shark – rekin

MAJ 14.05-17.05

Five little monkeys – pięć małych małpek

How many ? - Ile ?; Where is... ? Gdzie jest ?; Is it ? Czy to jest ?; elephant- słoń; kangaroo – kangur; monkey – małpa; zebra – zebra; giraffe – żyrafa; snake – wąż; bear – niedźwiedź; dolphin – delfin, parrot – papuga, shark – rekin; snake – wąż; polar bear – niedźwiedź polarny

MAJ 21.05-24.05

Mummy ! I love you! Mamo! Kocham Cię !

Piosenka: I love my mommy !

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

Finger Family https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g

Wierszyk:

I love you, my mum

I love you every day.

I’m speaking for you

Today is your day.

I want to thank you

You love me every day,

I love you my mum

Today is your day.

MAJ 28.05-30.05

Where do they live ? Gdzie one mieszkają ? Utrwalenie poznanego słownictwa.

How old are you ? Ile masz lat ?; I'm … - Mam...; Where does …. live – Gdzie mieszka …; On the farm – w gospodarstwie; At the ZOO – w ZOO; elephant- słoń; kangaroo – kangur; monkey – małpa; zebra – zebra; giraffe – żyrafa; snake – wąż; bear – niedźwiedź; dolphin – delfin, parrot – papuga, shark – rekin; snake – wąż; polar bear – niedźwiedź polarny; sheep – owca ; duck – kaczka; cat – kot; cow – krowa; pig – świnia ; dog – pies; mouse – mysz

Zaplanowane piosenki w języku angielskim w miesiącu maj :

Dzieci 3-4 letnie

KWIECIEŃ -09.04.-12.04

On a farm – na farmie

pig – świnia,dog – pies, cat – kot,mouse – mysz

KWIECIEŃ 16.04-19.04, KWIECIEŃ 23.04-26.04

Old Mc Donald had a farm – Stary Mc Donals farmę miał

pig – świnia, dog – pies, cat – kot, mouse – mysz, duck – kaczka, cow – krowa, horse – koń, sheep – owca

How many animals ? - Ile zwierząt ?

Dzieci 5-6 letnie

KWIECIEŃ -09.04.-12.04

On a farm – na farmie

cow – krowa, sheep – owca, pig – świnia, duck – kaczka, dog – pies, cat – kot, mouse – mysz

KWIECIEŃ 16.04-19.04

Old Mc Donald had a farm – Stary Mc Donals farmę miał

cow – krowa, sheep – owca, pig – świnia, duck – kaczka, dog – pies, cat – kot, mouse – mysz, rabbit – królik, What's your favourite animal ? - Jakie jest Twoje ulubione zwierzę ?  My favourite animal is... - Moim ulubionym zwierzęciem jest...  , It's … - to jest...

KWIECIEŃ 23.04-26.04

How many animals ? - Ile zwierząt ?

cow – krowa, sheep – owca, pig – świnia, duck – kaczka, dog – pies, cat – kot, mouse – mysz,  rabbit – królik, Wife – żona, child – dziecko, cheese -ser

Piosenki dla wszystkich grup:

Walk Around the Farm

https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM

Let's take a walk around the farm,
around the farm,
around the farm.

Let's take a walk around the farm,
What do you SEE?

A cow! A cow!
A dog! A dog!
A duck! A duck!
A horse! A horse!
A pig! A pig!
A sheep! A sheep!

That's what you SEE!

Let's take a walk around the farm,
around the farm,
around the farm.

Let's take a walk around the farm,
What do you HEAR?

Moo! (A cow!)
Ruff, ruff, ruff! (a dog!)
Quack, quack, quack (a duck!)
Neigh! (a horse!)
Oink, oink, oink (a pig!)
Baa! (a sheep!)
Find more lyrics at ※ Mojim.com

That's what you HEAR!

Let's take a walk around the farm,
around the farm,
around the farm.

Let's take a walk around the farm,
What do you SEE?

Let's take a walk (x 8)

Moo! (Good-bye Cow!)
Ruff, ruff, ruff! (Good-bye, Dog!)
Quack, quack, quack (Good-bye, Duck!)
Neigh! (Good-bye, Horse!)
Oink, oink, oink (Good-bye, Pig!)
Baa! (Good-bye, Sheep!)

(Elephant Sound) Good-bye, Elephant.

Elephant?

On the Farm?

No!

Old MacDonald had a farm

https://www.youtube.com/watch?v=R6aTA-UkzjI

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O.
With a moo here and a moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O.
With a oink-oink here and a oink-oink there
Here a oink-oink, there a oink-oink, everywhere a oink-oink.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a dog, E-I-E-I-O.
With a woof-woof here and a woof-woof there
Here a woof, there a woof, everywhere a woof-woof.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a ducks, E-I-E-I-O.
With a quack-quack here and a quack-quack there
Here a quack-quack, there a quack-quack, everywhere a quack-quack.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep, E-I-E-I-O.
With a baaa here and a baaa there
Here a baaa, there a baaa, everywhere a baaa.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

MARZEC 19.03. - 22.03

Dzieci 3 -4 letnie Weather and clothes – pogoda i ubrania

sunny – słonecznie, cloudy – pochmurnie, rainy – deszczowo, windy – wietrznie, snowy – śnieżnie, jacket – kurtka, trousers – spodnie, t-shirt – koszulka

Dzieci 5-6 letnie Weather and clothes – pogoda i ubrania

Put on... – załóż, weather – pogoda, sunny – słonecznie, cloudy – pochmurnie, rainy – deszczowo, windy – wietrznie, snowy – śnieżnie, clothes – ubrania, jacket – kurtka, shoes – buty, hat – czapka, trousers – spodnie, scarf – szalik, t-shirt – koszulka

MARZEC – 26.03 – 29.03

Dzieci 3 -4 letnie Happy Easter – Wesołych Świąt Wielkanocnych

Easter eggs – pisanki Wielkanocne, Easter bunny – zajączek Wielkanocny, lamb – baranek, tail – ogon,                                                                                                                                          utrwalenie: head – głowa, hand – dłoń, ears – uszy, nose – nos, eyes – oczy

Dzieci 5-6 letnie Happy Easter – Wesołych Świąt Wielkanocnych

Easter eggs – pisanki Wielkanocne, Easter bunny – zajączek Wielkanocny, Easter egg hunt – poszukiwanie pisanek, chocolate egg – jajko czekoladowe, lamb – baranek , Cross the river – przejdź przez rzekę, belly – brzuch, arm – ręka, tail – ogon

utrwalenie : head – głowa, leg – noga, hand – dłoń, feet – stopy, ears – uszy, nose – nos, eyes – oczy

Here comes the Easter Bunny

https://www.youtube.com/watch?v=wrKzCKUboQM

How many eggs in the Easter basket?

https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI

The Bunny Hokey Pokey - zabawa

https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw

LUTY / MARZEC – 26.02.2018 - 01.03.2018

Clothes and body – ubrania i ciało

Dzieci 3 - 4 letnie

head – głowa; shoulders – ramiona; knees – kolana; toes – palce u stóp; ear – ucho; eye – oko; mouth – usta; nose – nos

t-shirt – koszulka; jacket- kurtka ; shoes - buty; scarf - szalik

Dzieci 5-6 letnie

How are you ? - Jak się czujesz ?
I'm fine. Thank you – czuję się dobrze. Dziękuję.  
Can you put …. on your … - czy możesz założyć …. na ….

head – głowa; shoulders – ramiona;knees – kolana; toes – palce u stóp; ear – ucho; eye – oko; face – twarz; feet – stopy; leg – noga; mouth – usta; nose – nos

trousers – spodnie; t-shirt – koszulka; jacket- kurtka; shoes – buty; hat – czapka; scarf – szalik


Piosenki dla wszystkich grup:

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU - piosenka Put on your shoes
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 - piosenka  Head Shoulders Knees & Toes

Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids                                                                                                          Put on your s

Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Head, Shoulders, Knees & Toes

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

And eyes, and ears, and mouth,
And nose.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

 

MARZEC 12.03 - 15.03

Dzieci 3-4 letnie ; The weather – Pogoda

sunny – słonecznie; rainy – deszczowo; windy – wietrznie; snowy – śnieżnie

Dzieci 5-6 letnie The weather – Pogoda

What's the weather like today ? - Jaka jest dzisiaj pogoda ?

It's... (sunny) – Jest … (słonecznie)

sunny – słonecznie; cloudy – pochmurnie; rainy – deszczowo; windy – wietrznie

snowy – śnieżnie

Piosenki: 
English song for kids - What's the weather like today?

https://www.youtube.com/watch?v=X0ehL55l8G8

What's the weather song for kindergarten - ( Rainy day | Stormy day | - KidloLand

https://www.youtube.com/watch?v=C5WvUCI5nmc

 
You are here: