Rozkład dnia

Email Drukuj PDF

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

630 - 830 Schodzenie się dzieci, sytuacje edukacyjno ? wychowawcze organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, praca indywidualna korekcyjno ? kompensacyjna w zakresie wspomagania rozwoju dziecka. Zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe. Czynności samoobsługowe.


 

830 -  900 Śniadanie.czynności samoobsługowe


 

900 - 1000 zajęcia dydaktyczne ,


 

930 - 1130 Sytuacje edukacyjno - wychowawcze organizowane przez nauczycielkę z uwzględnieniem propozycji dzieci. Zabawy tematyczne i dowolne rozwijające różne formy aktywności dziecięcej zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Spacery, wycieczki edukacyjne i turystyczne - pobyt na powietrzu, gry i zabawy ruchowe


 

1130 - 1200 Różne formy relaksu (ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające). Czynności samoobsługowe.


 

1200 - 1230 Obiad.


 

1230 -1430 w grupie 3-latków - przygotowanie do odpoczynku, leżakowanie.


 

1230 - 1430 Praca indywidualna z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych, działania i sytuacje edukacyjne utrwalające wiadomości i umiejętności zdobyte na porannych zajęciach. Zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców ( religia, j.angielski,  zajęcia specjalistyczne- logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno kompensacyjne). Różne formy relaksu. Pobyt w przedszkolnym ogrodzie. Czynności samoobsługowe.


 

1430 -  1500 Podwieczorek, czynności porządkowe i gospodarcze,czynności sanitarno higieniczne


 

1500 - 16 Ćwiczenia utrwalające wiadomości, gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,swobodne działania, bezpieczne zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci pod opieką rodziców lub osoby upoważnionej.

 
You are here: